ΒΙΑΜΑΚ A.E.

ΒΙΑΜΑΚ ΠΛΕΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΑΜΑΚ ΠΛΕΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο ΒΙΑΜΑΚ A.E., συστάθηκε στις 11-03-1976 από τον ιδρυτή της κο Αχιλλέα Μακρόπουλο και συνέχισε την δραστηριότητα στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας της ΒΙΟΜΑΚ Α.Ε.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 1.603.500 ευρώ και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 2.113.414 ευρώ.

Με την είσοδο στην εταιρεία το 1991 των υιών του Αχιλλέα Μακρόπουλου, Αλέξανδρου Μακρόπουλου (BSc LSE) και Σωτήρη Μακρόπουλου (BSc LSE) οι δραστηριότητες της εταιρείας επεκτάθηκαν και σήμερα η εταιρεία δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς:

 • Βιομηχανικής παραγωγής υφασμάτων. Η εταιρεία διατηρεί πλεκτήριο στο Κορωπί Αττικής με σκοπό την παραγωγή πλεκτών υφασμάτων από στρογγυλές μηχανές.
 • Εμπορίας υφασμάτων. Η εταιρεία εισάγει από την Κίνα και άλλες χώρες υφάσματα, τα οποία μερικώς επεξεργάζεται (τυπώνει ) και στην συνέχεια πουλάει. Η εταιρεία διατηρεί αποθήκη στο Κορωπί Αττικής.
 • Επεξεργασίας Υφασμάτων. Η εταιρεία έως το 2010 συμμετείχε σε Βαφείο και Τυπωτήριο Υφασμάτων.
 • Εκμετάλλευσης κτιρίων. Η εταιρεία το 2005, στο Κορωπί , κατασκεύασε κτίριο Logistics (συνολικής έκτασης 4.800 τμ.) σε οικόπεδο όμορο του εργοστασίου της το οποίο εκμισθώνει σε τρίτους.
 • Εκμετάλλευσης μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας , η εταιρεία κατασκεύασε
  • Πέντε(5) Φωτοβολταικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 69,92 kwp έκαστο στην Νήσο Λέσβου (2 Φ/Β σταθμούς στην θέση Αγίας Παρασκευής οι οποίοι διασυνδέθηκαν το β’ 6μηνο του 2010 και 3 Φ/Β σταθμούς στην θέση Μανταμάδο οι οποίοι διασυνδέθηκαν το Α’ 6μηνο του 2011).
  • Τρείς (3) Φωτοβολταικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 99,3 kwp έκαστο στα Χρύσαφα Λακωνίας οι οποίοι διασυνδέθηκαν τον Φεβρουάριο του 2011.
  • Ένα (1) Φωτοβολταικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 99,3 kwp στην οροφή του βιομηχανικού κτιρίου στο Κορωπί Αττικής , ο οποίος διασυνδέθηκε τον Απρίλιο του 2011.
  • Τρείς (3) Φωτοβολταικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 99,3 kwp έκαστο στην Κεφαλονιά οι οποίοι διασυνδέθηκαν το β΄6μηνο του 2012.
  • Ένα (1) Φωτοβολταικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 99,3 kwp στην Κέρκυρα, ο οποίος διασυνδέθηκε το β΄6μηνο του 2012.
  • Επίσης κατέχει το 33,33% της εταιρείας MAC ENERGY A.E. με συνολικά εγκατεστημένη ισχύ 1.120 kwp ( 1 Φ/Β σταθμό 840 kwp στην ΒΙ.ΠΕ. Καρδίτσας, 4 Φ/Β σταθμούς στην Λέσβο).